Competence Centers

Nieuwe technologieën worden binnen de Competence Centers ingezet voor praktische gebruik. Een Competence Center is een team van professionals dat op een gespecialiseerde locatie de toepasbaarheid van een nieuwe technologie onderzoekt en ontwikkelt voor de gehele Andra Tech Group. Door de klantvraag naar, de kennis van en de benodigde investeringen voor zo’n technologie te bundelen binnen de groep wordt een nieuwe technologie snel inzetbaar voor klant toepassingen.

Momenteel zijn er twee Competence Centers binnen Andra Tech Group: 3D Metaal Printen en Cleaning & Qualification.

3D metaal printing (Wilting)

3D Metaal printing vergroot de vormvrijheid bij het ontwerpen/engineren van onderdelen en maakt gewichtsbesparing mogelijk. Hierdoor is deze technologie bijzonder geschikt voor toepassing bij de productie van onderdelen in (schone) hightech systemen, lucht- en ruimtevaart en de voedselverwerkende industrie. Door het Competence Center 3D Metaal Printing binnen Wilting biedt Andra Tech Group haar klanten technische ondersteuning bij het ontwerpen van onderdelen op basis van hands-on printervaring en een geïntegreerde print-to-machining-strategie. De productie en afwerking van de 3D geprinte metaalonderdelen vindt grotendeels plaats in de speciaal ingerichte printfacility in Eindhoven. Voor herhaalproductie wordt een volledig geïntegreerde kwaliteitswaarborging ingericht voor zowel het printen als voor de state-of-the-art technologie voor oppervlakteverbetering en poederverwijdering.

Cleaning & Qualification (Kusters)

Met de toenemende vraag naar schone mechanica voor vacuüm systemen, medische en ruimtevaarttoepassingen groeit de noodzaak om onderdelen te reinigen en de reinheid te kwalificeren. De specialistische kennis en infrastructuur die hiervoor nodig is, is opgebouwd en ontwikkeld binnen Kusters Precision Parts, waarbij nauwgezet wordt afgestemd met de al aanwezige reinigingsmogelijkheden binnen de afzonderlijke bedrijven. Hierdoor hebben klanten van Andra Tech Group toegang tot een volledig scala aan reinigingstechnologieën zoals ultrasoon- en alcohol gebaseerde reiniging in baden of sproeiwassers. Daarnaast kunnen binnen het Competence Center door middel van bijvoorbeeld Rest Gas Analyses en PMC-metingen de reinheid van de onderdelen gevalideerd worden.